Καλωσορίσατε στον δικτυακό μας τόπο
Υπηρεσίες Κ.Ε.Π.Α.Μ.Α.Χ
 
Εταιρικό Προφίλ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε. (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.), με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ιδρύθηκε με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας το 1998 από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής και Ιδιώτες με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Νομού Χαλκιδικής.

Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. κάνει πράξη τη «βιώσιμη ανάπτυξη», δηλαδή την ανάπτυξη που σέβεται την οικολογική ισορροπία και προωθεί τη διατήρηση και ανάδειξη των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων του Νομού.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2000 και το εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, να εκτελεί δοκιμές, όπως καθορίζονται σε Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής.

Νέα Κ.Ε.Π.Α.Μ.Α.Χ.
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017
 
web design and dynamic database drive (c) 2007 by www.createandhost.gr. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος